TÜRKÇE KOMİTE

Bİrleşmİş Mİlletler MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR)

Gündem 1: Mültecilerin Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde araçsallaştırılmalarını nasıl engelleriz?

Gündem 2: Türkiye'de etnik ve dini azınlık grupların insan haklarının ihlaliyle nasıl mücadele ederiz?


Documents

Download
Rules of Procedure - Turkish
ROP 2021 Turkish.pdf
Adobe Acrobat Document 297.0 KB