TÜRKÇE KOMİTE

Bİrleşmİş Mİlletler MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR)

 

Gündem 1: Mültecilerin Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde araçsallaştırılmalarını nasıl engelleriz?

Gündem 2: Türkiye'de etnik ve dini azınlık grupların insan haklarının ihlaliyle nasıl mücadele ederiz?

 


delegate booklet

Download
MEDMUN 2021 Delegate Booklet.pdf
Adobe Acrobat Document 20.9 MB

Download
BM Mülteciler Yüksek Konseyi Arastirma Raporu
Araştırma Raporu.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB
Download
Rules of Procedure - Turkish
ROP 2021 Turkish.pdf
Adobe Acrobat Document 297.0 KB