TÜRKÇE KOMİTE

Bİrleşmİş Mİlletler MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR)

Gündem 1: Mültecilerin Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde araçsallaştırılmalarını nasıl engelleriz?

Gündem 2: Türkiye'de etnik ve dini azınlık grupların insan haklarının ihlaliyle nasıl mücadele ederiz?


Documents

Download
Türkçe Komiteleri için Kurallar ve Prosedürler
TÜRKÇE ROP.pdf
Adobe Acrobat Document 650.6 KB